Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Τεχνολογικού Εξοπλισμού

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», με έδρα την Αθήνα, πρόκειται να πραγματοποιήσει το έργο με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), μέσω λειτουργίας Εξιδεικευμένων Γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από ΠΟΚοιΣΠΕ και ΚοιΣΠΕ».

Το Υποέργο 3 του παρόντος έργου προβλέπει τη «Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον ΚοιΣΠΕ 9ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ " ΕΥ ΖΗΝ"».

 Στο πλαίσιο αυτό, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», πρόκειται να προβεί στην Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις θέσεις εργασίας επί της οδού Δωδεκανήσου 14 Αιγάλεω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως τις 11 Μαίου 2024, ηλεκτρονικά ή στα γραφεία του ΚοιΣΠΕ, Κανάρη 1 & Γούναρη 40, Αγ. Ι. Ρέντης, καθημερινά 13:00-15:00.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 5988697.

Διαβάστε περισσότερα...

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Θέση 105

Ανακοινώνεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των Υποψηφίων για τη θέση απασχόλησης Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης με κωδικό 105 που έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δημιουργία και διετής πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον ΚοιΣΠΕ ΕΥ ΖΗΝ.», της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), μέσω λειτουργίας Εξιδεικευμένων Γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από ΠΟΚοιΣΠΕ και ΚοιΣΠΕ» και Κωδικό ΟΠΣ 5217909.

Διαβάστε περισσότερα...

Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων μετά τη Συνέντευξη Θέση 105

Σήμερα, 10 Απριλίου 2024 αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων της επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση της θέσης απασχόλησης Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης (105) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 με τίτλο «Δημιουργία και διετής πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον Κοι.Σ.Π.Ε. 9ου ΤΟΨΥ “Ευ Ζην”», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων.

Μπορείτε να δείτε τους πίνακες στο συνημμένο που ακολουθεί.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Υποψηφίων για τη θέση Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης (105)

Σήμερα, 4 Απριλίου 2024 αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων της επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την πλήρωση της θέσης απασχόλησης Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης (105) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 με τίτλο «Δημιουργία και διετής πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον Κοι.Σ.Π.Ε. 9ου ΤΟΨΥ “Ευ Ζην”».

Μπορείτε να δείτε τους πίνακες στο συνημμένο που ακολουθεί.

Διαβάστε περισσότερα...