Νέα

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργολαβία Οικοδομικών Εργασιών

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργολαβία Οικοδομικών Εργασιών σε σχέση με την "Αναβάθμιση Κυλικείου σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο" έχει πάρει παράταση έως και τις 15/4/2019.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργολαβία Οικοδομικών Εργασιών

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», με έδρα την Αθήνα, πρόκειται να πραγματοποιήσει την ακόλουθη δραστηριότητα: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ».

Διαβάστε περισσότερα...

Ζητείται Εξωτερικός Συνεργάτης για Παροχή Τεχνικών, Οικονομικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Ευ Ζην» επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική, οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη της λειτουργίας του Κυλικείου «ΧΑΡΑ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα...