Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης

 

Ανακοινώνονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των Υποψηφίων για τις θέσεις απασχόλησης με κωδικούς 102, 103Α, 103Β, 103Γ, 104 και 105 που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δημιουργία και διετής πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον ΚοιΣΠΕ ΕΥ ΖΗΝ.», της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), μέσω λειτουργίας Εξιδεικευμένων Γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από ΠΟΚοιΣΠΕ και ΚοιΣΠΕ» και Κωδικό ΟΠΣ 5217909.