Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας δώσει την καλύτερη online εμπειρία. Cookie Policy

Ποιοι είμαστε - ΚοιΣΠΕ Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης του 9ου τομέα ψυχικής υγείας Αττικής

Η Φιλοσοφία μας βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, η οποία δεν προσβλέπει στο κέρδος, αλλά στην επανένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας, στις καθ’ όλα νόμιμες εργασιακές σχέσεις και στη δημοκρατική διακυβέρνηση.

Η λειτουργία του ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην» διέπεται από τις αρχές του Νόμου 2716/99, του πρώτου νόμου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, ο οποίος θεσπίστηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης. Η υπαγωγή στο συγκεκριμένο νόμο καθορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας. Έτσι, ο ΚοιΣΠΕ «Ευ ζην»:

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Ευ Ζην» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 και ξεκίνησε πιλοτικά την εμπορική του δραστηριότητα το 2005.

Το ανώτερο διοικητικό όργανο του ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην» είναι η ετήσια γενική συνέλευση των μελών – εταίρων.