Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργολαβία Οικοδομικών Εργασιών

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», με έδρα την Αθήνα, πρόκειται να πραγματοποιήσει την ακόλουθη δραστηριότητα: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ».

Στα πλαίσια ανάπτυξης της δράσης, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», πρόκειται να προβεί στην επισκευή του κυλικείου και των βοηθητικών του χώρων, εντός της ισόγειας αίθουσας εκδηλώσεων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, στην περιοχή Δαφνί του δήμου Χαϊδαρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, στα γραφεία του ΚοιΣΠΕ, Κανάρη 1 & Γούναρη 40, Αγ. Ι. Ρέντης, καθημερινά 13:00-15:00.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, καθώς και όλα τα ενημερωτικά και προς συμπλήρωση έγγραφα βρίσκονται στο συνημμένα αρχεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 5988697