Κοινωνική λέσχη

Η Κοινωνική Λέσχη «Ευ ζην» είναι η καρδιά και ο πρώτος πυρήνας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Ευ Ζην». Πρόκειται για έναν εναλλακτικό πολυχώρο πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, μέλη του οποίου είναι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, εθελοντές και ευαισθητοποιημένοι πολίτες.

Σε έναν όμορφο, σύγχρονο και ζεστό χώρο, στον οποίο λειτουργεί καφέ και δανειστική βιβλιοθήκη, πλήθος ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών, ενημερωτικών, υποστηρικτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της Λέσχης «Ευ Ζην» και των οικογενειών τους. Ταυτόχρονα, εκδηλώσεις όπως πάρτυ, συγκεντρώσεις μελών, εξωτερικά προγράμματα κλπ, λαμβάνουν χώρα σε μηνιαία βάση. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ομάδα Αγγλικών
  • Χορωδία
  • Ομάδα Ταξιδιών
  • Ομάδα Καραόκε
  • Ομάδα Υποστήριξης Γονέων και Συγγενών
  • Ατομικές Υποστηρικτικές Συναντήσεις

Η αίθουσα της Κοινωνικής Λέσχης, χωρητικότητας 70 ατόμων, είναι ιδανική για τη διεξαγωγή κάθε είδους κοινωνικής εκδήλωσης, η οποία μπορεί να υποστηριχθεί από catering, καφέ, ζωντανή μουσική, σερβιτόρους, ηχητική κάλυψη κλπ.