Φιλοσοφία

Η Φιλοσοφία μας βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, η οποία δεν προσβλέπει στο κέρδος, αλλά στην επανένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας, στις καθ’ όλα νόμιμες εργασιακές σχέσεις και στη δημοκρατική διακυβέρνηση.

Το Όραμά μας είναι η ύπαρξη μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών και επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και όχι μόνο.

Για την επίτευξη του οράματος αυτού δεσμευόμαστε να δημιουργούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, πιστοποιημένα, με βάση όλα τα διεθνή πρότυπα, και πάντα στις πιο «κοινωνικές» τιμές, έτσι ώστε να καθίστανται προσβάσιμα σε όλους.

Ταυτόχρονα, είναι δέσμευσή μας, ότι το 50% των θέσεων εργασίας του Συνεταιρισμού καλύπτεται από συμπολίτες μας με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, καθώς και ότι όλα μας τα κέρδη επανεπενδύονται στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, με σκοπό τη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας.