Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκμίσθωση Χώρου

06/16/2017

 

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης "Ευ Ζην", με έδρα την Αθήνα πρόκειται να αναπτύξει-επεκτείνει την ακόλουθη δραστηριότητα "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CATERING". 

Στα πλαίσια ανάπτυξης της δράσης, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», πρόκειται να προβεί στην μετεγκατάσταση του εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων του σε νέο, μισθωμένο χώρο.  

Αναλυτικότερα, η μίσθωση αφορά σε χώρο με τα εξής χαρακτηριστικά:

  1. Ωφέλιμος ισόγειος χώρος τουλάχιστον 160 τ.μ
  2. Αναγκαίες προδιαγραφές για έκδοση αδείας εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων, από υγειονομική και κτηνιατρική υπηρεσία
  3. Επιπλέον χώρος γραφείων τουλάχιστον 30 τ.μ.
  4. Δυνατότητα ενοικίασης για επαγγελματική στέγη (τουλάχιστον οκταετούς διάρκειας)
  5. Δυνατότητα σύνδεσης με φυσικό αέριο
  6. Εντός των ορίων των δήμων Καλλιθέας, Αιγάλεω, Περιστερίου, Μοσχάτου- Ταύρου, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
  7. Επιθυμητή η προσβασιμότητα σε σταθμό Μετρό, Προαστιακού ή Τραμ 

Οι προσφορές θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να περιλαμβάνουν

  • Κάτοψη και πολεοδομική άδεια
  • Ακριβή αναφορά του κόστους του μηνιαίου μισθώματος
  • Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι ο χώρος μπορεί να λάβει άδεια υγειονομικού. 

Πληροφορίες θα παρέχονται στα γραφεία του ΚοιΣΠΕ  «Ευ Ζην» και στο τηλέφωνο 210 5988697, καθημερινά, 13:00 – 15:00,  από τον κύριο Καπερώνη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως 29 Ιουνίου 2017, στα γραφεία του ΚοιΣΠΕ, Δωδεκανήσου 14, Αιγάλεω, καθημερινά 13:00-15:00.

Η δημοσίευση της παρούσας δεν δημιουργεί δεσμεύσεις ή ευθύνη του ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην» έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν τις προσφορές, ενώ ο ΚοιΣΠΕ διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, την οποία θα κρίνει ως καταλληλότερη και συμφερότερη να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έργου.

 

15 Ιουνίου 2017

Αθήνα 

 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Πελαγία Νικολάου