Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Εξοπλισμού

06/16/2017

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», με έδρα την Αθήνα, πρόκειται να επεκτείνει - αναπτύξει την ακόλουθη δραστηριότητα: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CATERING».

Στα πλαίσια ανάπτυξης της δράσης, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», πρόκειται να προβεί στην προμήθεια συμπληρωματικού, μεταχειρισμένου εξοπλισμού για την αναβάθμιση – επέκταση του εργαστηρίου παρασκευής γευμάτων του. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως 29 Ιουνίου 2017, στα γραφεία του ΚοιΣΠΕ, Δωδεκανήσου 14, Αιγάλεω, καθημερινά 13:00-15:00.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.