Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Εξοπλισμού

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», με έδρα την Αθήνα, πρόκειται να πραγματοποιήσει την ακόλουθη δραστηριότητα: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ».

Στα πλαίσια ανάπτυξης της δράσης, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του κυλικείου «ΧΑΡΑ» στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, στα γραφεία του ΚοιΣΠΕ, Κανάρη 1 & Γούναρη 40, Αγ. Ι. Ρέντης, καθημερινά 13:00-15:00.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.