Ζητείται Εξωτερικός Συνεργάτης για Παροχή Τεχνικών, Οικονομικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Ευ Ζην» επιθυμεί να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική, οικονομική και συμβουλευτική υποστήριξη της λειτουργίας του Κυλικείου «ΧΑΡΑ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση συνεργασίας με τον ΚοιΣΠΕ «Ευ Ζην», στην οποία θα περιγράφονται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του προς ανάληψη έργου, καθώς επίσης τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Η σύμβαση έργου θα έχει διάρκεια 5 μήνες από την ημέρα υπογραφής της.

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα έχει ρόλο συμβούλου και την ευθύνη του συνολικού προγραμματισμού, συντονισμού, παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής εναρμόνιση του έργου με τις στρατηγικές  προτεραιότητες και τις δράσεις του φορέα.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διαχείριση, το σχεδιασμό και τον έλεγχο του Έργου.
 • Αναζήτηση συνεργατών για την παροχή προμηθειών και εκτέλεσης υποέργων
 • Έλεγχο των δαπανών, ώστε να διασφαλίζεται η εκτέλεση του Έργου εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
 • Η φυσική παρακολούθηση της εκτέλεσης όλων των δραστηριοτήτων του Έργου, η διάγνωση τυχόν προβλημάτων κατά την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και η διατύπωση διορθωτικών προτάσεων.
 • Διαχείριση συμβάσεων με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.
 • Συγγραφή διαδικασιών και μεθόδους εφαρμογής
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για προβολή του έργου
 • Οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 10 ετών εκ των οποίων 5 σε διοικητικές θέσεις
 • Οικονομικές Γνώσεις
 • Εμπειρία σε διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι την Παρασκευή 30/11/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..