Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εκτέλεση Τεχνικών Εργασιών

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην» πρόκειται να επεκτείνει - αναπτύξει την ακόλουθη δραστηριότητα: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CATERING».

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της δράσης, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Ευ Ζην», πρόκειται να μετεγκαταστήσει  το Εργαστήριο Τροφίμων που λειτουργεί στην οδό Δωδεκανήσου 14, Αιγάλεω σε νέο μισθωμένο κτήριο στην δ/νση Κανάρη 1 και Γούναρη, Αγ. Ιωάννης Ρέντης. Οι τεχνικές εργασίες αφορούν κατά κύριο λόγο στο ακίνητο επί της οδού Κανάρη στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη και, δευτερευόντως στο κτήριο της οδού Δωδεκανήσου στο Αιγάλεω. Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα που έχει ενσωματωθεί στη ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας Πρόσκλησης.

Δείτε την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και τη Φόρμα Υποβολής Προσφοράς στα αρχεία που ακολουθούν.